Дейности

 • Консултации – в кабинет или онлайн
 • Рехабилитация на слуха и говора
 • Терапия на артикулационни нарушения
 • Подпомагане на езиково-говорното развитие
 • Обогатяване на речта
 • Подпомагане развитието на полезни умения /моторни, двигателни, математически/
 • Подпомагане усвояването на академични знания
 • Работа за развитие на когнитивни способности /памет, внимание, въображение, креативност, ориентиране в пространство и време/
 • Разработване на стратегии за подкрепа на деца и ученици извън кабинета /вкъщи или в учебното заведение
 • Онлайн програма за развитие на умения

За контакт:

 • Tel: 0898 89 38 18
 • E-mail: tanyaivanova31.ti@gmail.com

Адрес на практиката:
Перник,
ул. „Рашо Димитров“ 46
Център за детско развитие „ЕлиТа“