Полезно за родители

Карти „РечеЗвук“ и звуковата онтогенеза

Защо детето не произнася определен звук или го казва неправилно?

Речевите звукове се отличават с различна степен на трудност при изговаряне. А децата овладяват правилното им произношение постепенно – от по-лесните към по-трудните за изговаряне.

Овладяването на определен звук и неговата правилна употреба в потока на речта зависи от възрастта на детето, както и от добре развития говорен апарат.

Първи се появяват гласните звукове и съгласните П, Б, М.

До около 3-тата година се появяват и Т, Д, Н, К, Г, Ф, В, Й.

От 3 до около 5 години детето обогатява речта си с произношението на С, З, Ш, Ж, Х, Ц, Ч.

Най-късни, като по-трудни за артикулиране, се появяват звуковете Л и Р, между 5-тата и 6-тата година.

Тези възрастови срокове може да варират – все пак всяко дете има индивидуален темп на развитие, но за нас, специалистите, са ориентир за детското езиково-говорно развитие.

Чрез играта с карти „РечеЗвук“ правилното произношение на звуковете и развитието на говора се превръщат в забавно и полезно упражнение.

! Затрудненото звукопроизношение оказва влияние върху цялостното развитие на детето – общуване, игра, взаимодействие с околните, обучение, самооценка, а в училищна възраст може да доведе до затруднения в овладяване на четенето и писането.

Консултирайте със специалист (логопед, говорен терапевт, слухово-речев терапевт) , ако до постъпването в първи клас, то не е овладяло всички говорни звукове.

Споделям линкове, свързани с езиково-говорното развитие при детето:

1. Овладяване, учленяване и правилна артикулация на говорните звукове

2. Езиково развитие на децата

3. Езиково-говорно развитие от раждането до втората година

Свързани статии:

кампания „Логопед с добро сърце“

Говорете с децата…

Стимулиране на речта

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *