из Живия живот,  Полезно за родители

Детето-ученик

Или предизвикателствата в първи клас

Започването на училище е вълнуващ период в порастването на детето.

Нови емоции, нагласи, тревоги, правила, взаимодействия, социална среда и умения за съжителство в класа – намиране на своето място сред връстниците.

Ранната училищна възраст (7-11 години) е периодът, в който детето започва да дели време между ученето и играта.

Учебният процес започва със стреса на предизвикателството от самостоятелното съществуване между връстници, но и със спецификата на ходенето на училище, с ученето като усвояване на теоретичен материал, с нов вид оценяване на постижения, усвояване на умения за самостоятелно постигане на своето в контакта с другите деца и самостоятелно разрешаване на конфликти.

Всичко това налага изработване на нови навици, нови стереотипи на поведение, отговорности и подчиняване на правила.

Как може да подкрепим този труден период за детето?

  • Преди всичко като питаме най-напред за приятелския му кръг, а след това за уроците и оценките. Като споделяме нашия опит за печелене на приятел/и в първи клас.
  • Подкрепяме детето в неговата самостоятелност – насърчаваме я, отделяме му време, говорим и изслушваме, помагаме при необходимост и молба за това.

Важна част от адаптацията в училище е и изборът на училище.

*в поста е използван материал от „Психология на детското развитие'“, Иванка Бончева

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *